pripiršti

pripiršti
pripir̃šti, prìperša, -o tr. 1. K prikalbinti tuoktis: Piršlys prìperša mergelę arba mergelei vyrą Pgg. Būčia pripiršus, būčia prikalbėjus gražų berniuką, savo broliuką NS551. Cit, neverk: kad aš patsai nepaimsiu, tai kitą pripiršiu Jnšk. | refl. tr.: Kad man reikės, aš pati prisipiršiu I.Simon. Vežies jauną piršlį, ko gero, dar sau prisipir̃š Srv. Tu jauną mergelę sau prisipiršaĩ, pirmosios vardelį greitai užmiršai JV482. 2. prk. įsiūlyti, įtaisyti: Mane dėdė pripir̃šo kast apkasų Šn. \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pripiršti — pripir̃šti vksm. Nóri, àš táu žmonõs sẽserį pripir̃šiu? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiršti — išpir̃šti, ìšperša, o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo Jž. Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiršti — nupir̃šti, nùperša, o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigirti — 1 prigìrti, prìgiria, prigyrė tr. 1. daug gera apie ką pripasakoti, išgirti: Man šitą žmogų labai prigyrė Mrj. | refl.: Reikia prisigìrti, kad turi Ėr. 2. pripiršti: Prigyriau aš tau merginą Br. | refl.: Gyrėsi gyrėsi ir prisigyrė Skr. girti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikalbėti — prikalbėti, prìkalba, ėjo 1. intr., tr. prisakyti, prišnekėti, pripasakoti: Apie viską dabar prikalbėjom Grž. Par dienų nemetą prikalbėjau daug aš jai J. Žmonės visaip prìkalba Ėr. Ko tik žmonelės neprikalba! Blv. Prikalbėjo devynias galybes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripirkšti — pripir̃kšti, prìperkša, o žr. pripiršti 1: Ar negalima žento pripir̃kšt? Kpč. pirkšti; pripirkšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”